wirtualne wycieczki darmowy program

Zaniedbanie Zasługi, nacisków politycznych oraz prawa i porządku sytuacji są odpowiedzialne za obecny stan gospodarcze Pakistanu dodał.

Pan Awais Mazhar Hussain, wybitny lider biznesu mówi, że małe przedsiębiorstwa są kręgosłup gospodarki narodowej, jeśli są prawidłowo opieką i wspierane przez rząd. Kształcenie zawodowe i ulepszona infrastruktura może obrócić potencjał zysku w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Pan Awais docenili cenną rolę, jaką Smědá została gra z zaangażowaniem i zapałem w ograniczonych zasobów, od jego powstania w 1998 roku.

Dr Shah Salman, były doradca Finance znany ekonomista pochwalił roli polityki i planowania podziału Smědá do prowadzenia takiego użytecznego ankietę. Był przekonany, że obecne badania będą pomocne do opracowania środków do wymaganego poparcia dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla istniejących małych i średnich przedsiębiorstw.

Smědá nie mógł sprostać wysokim cel rozwijanie największy sektor gospodarki zwany sektora MSP w obecnym budżecie mln Rs.150 rocznie tylko.

Pan Shahid Rashid, CEO Smědá podziękował za pomoc finansową udzielaną przez Azjatycki Bank Rozwoju za prowadzenie tego badania. On także podziwiał wysiłków podejmowanych przez zespół planowania polityki i ich dedykowanych wysiłków na rzecz przygotowania sprawozdania z przeglądu.

Czas ucieka. Chiny, Malezja, Indie pojawiają gospodarki. Chiny ogłosił nowe strategie, aby uchwycić World Market trwają hasłem chińskiej wojny.

Podobnie jak rząd malezyjski rząd Pakistanu powinien stawiać na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na wysokim obszar priorytetowy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w krajowych programach rozwoju. Z konsultacji z wysoko wykwalifikowanych pracowników Smědá politycy powinni przygotować kluczowe strategie dla rozwoju MSP w najbliższych latach.
Artykuł dzięki:

Author: salekonferencyjnekrakow.pl

Share This Post On